INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CLUJ
---------------------------------------------------------------------

SERVICIUL RESURSE UMANE


***** Concursuri organizate la nivel de unitate pt. ocupare posturi care se vacanteaza pe parcusul anului scolar 2017-2018 *ultima actualizare: 26.04.2018*09.05.2018
* Lista candidaților planificați la probe practice în județul Cluj pentru etapa de DETASARE (listă actualizată la data 09.05.2018)

08.05.2018
* Lista cu punctajele candidaților înscriși la detașare pentru anul școlar 2018-2019 - actualizat 10.05.2018 !

19.04.2018
* Concursul pentru ocuparea posturilor vacante/rezervate 2018 - actualizat 18.05.2018 !

18.04.2018

* Lista posturilor vacante-rezervate publicate în județul Cluj, ocupate/neocupate până la data de 18.04.2018

* Detasare la cerere prin concurs specific

* Grafic detasare concurs specific si suplinire note concurs titularizare 2015, 2014, 2013, 2012

* Prelungire contract suplinitori art.81 cu 7 def 2018

* Continuitate Art. 85 din Metodologie medii de repartizare intre 5 si 7

13.04.2018
* Graficul sedintelor publice titularizare art.253_2018


Pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant 2018 - actualizat 18.04.2018

    * Titulari din județul Cluj înscriși la pretransfer în alte județe

    * Listă finală punctaje pretransfer

     * Lista opțiunilor candidaților înscriși la etapa de PRETRANSFER în județul Cluj actualizată la data 13.04.2018
     * Lista candidaților planificați la lecții la clasă în județul Cluj pentru etapa de PRETRANSFER
     * Lista candidaților planificați la probe practice în județul Cluj pentru etapa de PRETRANSFER

     * Lista posturilor vacante/rezervate neocupate la data de 30.03.2018 în județul Cluj
     * Criterii specifice de ocupare a posturilor didactice prin pretransfer consimțit între unitățile de învățământ

     * Documente pretransfer

> Modele cereri:
     * Cerere pentru obţinerea acordului/acordului de principiu pentru transfer/pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ
     * Cerere de transfer pentru restrângere de activitate/pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ
     * Cerere de pretransfer prin schimb de posturi prin consimţământ scris
> Acord unitati de invatamant
     * Model raport al comisiei de mobilitate a personalului didactic constituite la nivelul unităţii de învăţământ
     * Model de acord/acord de principiu emis de directorul unităţii de învăţământ privind transferul pentru restrângere de activitate consimţit între unităţile de învăţământ
     * Model raport al comisiei de mobilitate a personalului didactic constituite la nivelul unităţii de învăţământ, referitor la cadrele didactice care au solicitat pretransferul consimţit între unităţi de învăţământ pe un post didactic/catedră vacant(ă)
     * Model de acord de principiu emis de directorul unităţii de învăţământ privind pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ
     * Model de adresă de înștiințare a inspectoratului şcolar referitor la acordurile emise pentru transfer pentru restrângere de activitate/pretransfer prin consimţământ între unităţile de învăţământ

19.03.2018
* Documente titularizare art.253
* Cerere titularizare art. 253

Restrângeri - actualizat 19.03.2018

* Grafic sedinte publice restrangere de activitate
* Lista opțiunilor candidaților înscriși la etapa de RESTRANGERE DE ACTIVITATE în județul Cluj actualizată la data 19.03.2018
* Calendar restrângere de activitate
* Precizări restrângere de activitate
* Model cerere restrângere
* Model cerere probe practice / inspecție la clasă
* Fișă de evaluare
* Criterii specifice de ocupare a posturilor didactice prin restrângere de activitate și pretransfer consimțit între unitățile de învățământ
* Lista posturilor vacante-rezervate publicate în județul Cluj, ocupate/neocupate până la data de 06.03.2018
* Lista cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate începând cu 1 septembrie 2018
* Lista candidaților înscriși la etapa de restrângere - planificați la probe practice în județul Cluj actualizată la data 09.03.2018
* Lista candidaților îscriși la etapa de restrângere - planificați la lecții la clasă în județul Cluj actualizată la data 09.03.2018
* Lista opțiunilor candidaților înscriși la etapa de RESTRANGERE DE ACTIVITATE în județul Cluj actualizată la data 12.03.2018


02.03.2018
* Lista opțiunilor candidaților înscriși la etapa de COMPLETARE A NORMEI DIDACTICE în județul Cluj

28.02.2018
* Grafic sedinte publice pentru completare de catedra

23.02.2018
* Lista posturilor vacante-rezervate publicate în județul Cluj, ocupate/neocupate până la data de 22.02.2018
* Lista candidaților planificați la probe practice în județul Cluj actualizată la data 23.02.2018
* Lista candidaților planificați la lecții la clasă în județul Cluj actualizată la data 23.02.2018
* Precizari evaluare probe practice_inspectii speciale la clasa 2018
* Borderou inspectie speciala la clasa completare de catedra 2018
* Borderou probe practice completare de catedra 2018
* Borderou probe orale completare de catedra 2018
* Declaratie comisie probe practice_inspectie la clasa_completare de catedra 2018

20.02.2018
* Cerere pentru inscriere la inspectie speciala la clasa pentru completare de catedra pe durata nedeterminata 2018
* Cerere pentru inscriere la proba practica orala pentru completare de catedra pe durata determinata 2018
Cererile se depun la ISJ Cluj, biroul Resurse umane (biroul nr. 10), in perioada 22 februarie 2018 si 23 februarie 2018, pana la ora 12.00.

12.02.2018
* Planificare predare proiect incadrare zona Gherla - Dej

06.02.2018
* Grafice preluare proiect de încadrare

05.02.2018
* Lista nominală privind acordul menținerii în activitate peste vârsta de pensionare
* Lista nominală privind refuzul menținerii în activitate peste vârsta de pensionare

01.02.2018
* Grafice preluare proiect de incadrare

26.01.2018
* Precizări completări de catedră 2018
* Calendar completări de catedră 2018
* Model cerere completare de catedră 2018
* Fișa de evaluare completare de catedră 2018
* Tabele completări de catedră și restrângere 2018

19.01.2018
* Modificare decizii titulari
* Metodologie 2018
* Calendar 2018
* OMEN nr. 3017/08.01.2018

12.01.2018
* Precizări etapa de întregire de catedră
* Tabel nominal întregire de catedră
* Model cerere întergire de catedră

21.12.2017
* Documente titularizare art.48 din Metodologie
* Fisa evaluare
* Precizari mentinere peste varsta de pensionare 2018
* Documente necesare pentru pensionare 2018

07.12.2017
* Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019
* OMEN nr. 5485/13.11.2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019

15.11.2017
Grafice preluare încadrări:
* 16.11.2017 - grădinițe, Palatul Copilor, CSS Viitorul
* 17.11.2017 - școli gimnaziale Cluj-Napoca
* 20.11.2017 - zona Turda
* 21.11.2017 - învățământ special
* 22.11.2017 - Colegii, Licee tehnologice
* 23.11.2017 - zona Câmpia Turzii
* 24.11.2017 - zona Gherla
* 27.11.2017 - zona Dej
* 28.11.2017 - rural
* 04.12.2017 - zona Huedin
* 05.12.2017 - Colegii, Licee teoretice Cluj-Napoca
* 06.12.2017 - Colegii, Licee teoretice Cluj-Napoca


13.09.2017

* OMEN 4959/02.09.2013 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat

11.09.2017
* Lista posturilor vacante-rezervate publicate în județul Cluj, ocupate/neocupate până la data de 11.09.2017

06.09.2017
* Rezultate concurs catedre/ posturi dicactice vacante/ rezervate - 06 septembrie 2017 - calificati
* Rezultate concurs catedre/ posturi dicactice vacante/ rezervate - 06 septembrie 2017 - necalificati
* Lista posturilor vacante-rezervate publicate în județul Cluj, ocupate/neocupate până la data de 06.09.2017

05.09.2017
* Lista candidaților înscriși la etapa de DETASARE în județul Cluj actualizată la data 05.09.2017 ora 17:37
* Grafic repartizari sedinte publice - catedre/posturi vaante rezervate - 07 septembrie 2017
* Grafic repartizari sedinte publice - catedre/posturi vaante rezervate - 08 septembrie 2017

04.09.2017
* Grafic probe practice suplinire 2017

01.09.2017
* Posturi vacante/ rezervate publicate în județul Cluj până la data de 01.09.2017

31.08.2017 - Concursul judeţean de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2017
* Calendarul organizării concursului la nivelul județului
* Discipline pentru care se organizează concurs
* Precizări privind organizarea și desfășurarea concursului
* Cerere de înscriere la concurs

29.08.2017
* Posturi vacante/ rezervate publicate în județul Cluj până la data de 29.08.2017
* Grafic privind repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, la nivelul ISJ, conform art.90 din Metodologie - 30 august 2017
* Grafic privind repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, la nivelul ISJ, conform art.90 din Metodologie - 31 august 2017

25.08.2017
* Posturi_ocupate_neocupate_Cluj_25_08_2017

* Grafic sedinte publice detasare 29.08.2017

24.08.2017
* Grafic sedinte publice 28.08.2017

21.08.2017
* Grafic probe practice/orale, august 2017


Concursul pentru ocuparea posturilor vacante/rezervate 2017 - actualizat 18.07.2017


28.07.2017
* Posturi Cluj 28.07.2017
* Adresa verificare posturi dicactice, completari, restrangeri titulari 2017
* Adresa detasare in interesul invatamantului 2017
* Grafic etape de mobilitate personal didactic august-septembrie 2017

Modele de cereri
* Cerere pentru completarea normei didactice
* Cerere pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2017-2018
* Cerere de înscriere la concursul naţional/judeţean de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2017
* Acord pentru detaşare în interesul învăţământului în anul şcolar 2017-2018
* Cerere de detaşare la cerere prin concurs specific
* Cerere de detașare în interesul învățământului pentru restrângere de activitate nesoluționată
* Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza rezultatelor obţinute la concursurile naţionale pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2016 sau 2015
* Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza rezultatelor obţinute la concursurile pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2014
* Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza notei/mediei de cel puţin 7,00 (șapte) obţinute la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar din 2011, 2012 sau 2013
* Cerere de încadrare în anul şcolar 2017-2018 în sistemul de PLATA CU ORA/CUMUL

25.07.2017
* Rezultate finale titularizare 2017

21.07.2017
* Grafic sedinte publice Titularizare 2017

18.07.2017
* Rezultate titularizare 2017

16.06.2017
* Adresa ISJ nr. 6702/16.06.2017

06.06.2017
* Lista candidaților înscriși la etapa de DETASARE în județul Cluj

15.05.2017
* Posturi ocupate/neocupate asociate centrului: Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă Cluj-Napoca
* Posturi ocupate/neocupate asociate centrului: Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau" Cluj-Napoca
* Posturi ocupate/neocupate asociate centrului: Școala Gimnazială "Ion Agârbiceanu" Cluj-Napoca
* Posturi ocupate/neocupate asociate centrului: Școala Gimnazială "Octavian Goga" Cluj-Napoca

11.05.2017
* Grafic inregistrare dosare: detasare prin concurs specific, continuitate, punctaj si de suplinire in baza notelor la concursurile nationale 2014, 2013, 2012 si 2011
* Modele cereri si fisa de evaluare

05.05.2017
* Graficul privind desfasurarea sedintelor publice de titularizare conform art.253

04.05.2017
* Precizari privind detasarea in interesul invatamantului și la cerere prin concurs specific

03.05.2017
* Lista posturilor vacante-rezervate publicate in judetul Cluj, ocupate/neocupate pana la data de 03.05.2017
* Reincadrare personal didactic pensionat
* Continuitati art. 85 din Metodologie


02.05.2017
* Documente continuitati cu note mai mari de 7 si definitivat

27.04.2017
* Lista posturilor vacante-rezervate publicate in judetul Cluj, ocupate/neocupate pana la data de 27.04.2017

24.04.2017
* Precizari mobilitate personal - titularizare art. 253, mai 2017
* Calendar mobiliate personal - titularizare art. 253, mai 2017
* Anexa 3 la metodologie - model cerere

19.04.2017
* Graficul sedintelor publice pentru etapa de pretransfer aprilie 2017

06.04.2017
* Titulari din judetul Cluj inscrisi la pretransfer in alte judete
* Punctaje candidati Cluj pretransfer
* Rezultate proba practică/orală - pretransfer consimtit

04.04.2017
* Punctaje candidați înscriși la pretransfer în județul Cluj

03.04.2017
* Grafic desfășurare probe practice/orale - pretransfer consimțit
* Precizări privind desfășurarea probelor practice/orale - pretransfer consimțit
* Anexele 5 - 12

31.03.2017
* Posturi 31.03.2017

30.03.2017
* Adresa MEN nr. 38: Publicarea posturilor cu predare în limba română - limbile minorităților naționale

27.03.2017
* Posturi 27.03.2017
* Conditii specifice de ocupare a posturilor didactice prin pretransfer consimtit iîntre unitatile de invatamant in anul scolar 2017-2018

17.03.2017
Documente pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant_2017
* Calendar etapa pretransfer consimtit_2017
* Extras din Metodologia cadru_ privind pretransferul consimtit_2017
* Fisa de evaluare
* Modele de cereri
* Anexa 18 la Metodologie

16.03.2017
* Graficul ședințelor publice - restrângere

09.03.2017
* Lista cu punctajele cadrelor didactice care solicita solutionarea restrangerii de activitate in judetul Cluj

07.03.2017
* Precizari desfasurare probe practice / orale - ref. transfer pentru restrangere activitate
* Grafic desfasurare probe practice / orale - ref. transfer pentru restrangere activitate
* Anexele 5 - 12

02.03.2017
* Restrângeri

27.02.2017
* Adresa DGMRU nr. 410/22.02.2017

25.02.2017

* Grafic sedinte publice 28.02.2017

23.02.2017

* Posturi didactice/catedre vacante/rezervate din judetul Cluj publicate la data de 22.02.2017

21.02.2017

* Ordinul MEN nr. 3151/31.01.2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar in anul şcolar 2017-2018, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5739/2016

14.02.2017

* Graficul preluarii proiectului incadrarii - colegii / licee tehnice

13.02.2017

* Graficul preluarii - zona Gherla
* Graficul preluarii proiectului incadrarii - colegii/licee teoretice
* Lista finala acord mentinere in activitate - pensionari
* Lista finala refuz mentinere in activitate - pensionari

08.02.2017
* Graficul preluarii proiectului incadrarii - zona Cluj - comune
* Graficul preluarii proiectului incadrarii - Licee

05.02.2017
* Graficul preluarii - zona Huedin
* Graficul preluarii proiectului incadrarii - ziua 16.02.2017

* Graficul preluarii proiectului incadrarii  - ziua 06.02.2017
*
Graficul preluarii proiectului incadrarii - gradinite


03.02.2017
* Graficul preluarii proiectului incadrarii pentru anul scolar 2017-2018, ziua 07.02.2017
* Lista acord mentinere in activitate - pensionari
* Lista refuz mentinere in activitate - pensionari


02.02.2017
* Graficul preluarii proiectului incadrarii pentru anul scolar 2017-2018
* Aplicatia proiectul incadrarii pentru anul scolar 2017-2018 - necesita Download obligatoriu - 1, 45Gb !!!
* Tabelele privind completarile , respectiv restrangerile de catedra


26.01.2017
* Precizări privind completarea normei didactice la personalul didactic titular
* Calendarul desfășurării etapei de completare catedră
* Fișă de evaluare
* Cerere pentru completarea normei didactice la personalul didactic titular
* Centralizator privind disciplinele, domeniile, specializarile, probele de concurs, de încadrare pentru personalul didactic precum și discipline pentru definitivare în învățământ 2017

16.01.2017
* Adresa ISJ 276 - Transfer detasare prin restrangere

13.01.2017
* Mentinere titular peste varsta de pensionare 2017
* Intregiri de catedra 2017

12.01.2017
* Adresa ISJ 208 - Pensionări începând cu 01.09.2017
* Adresa ISJ 196 - Modificări decizii titularizare

29.12.2016
* Grafic ședință publică 04.01.2017
* Posturi

20.12.2016
* Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învatamântul preuniversitar în anul scolar 2017-2018, aprobata prin OMENCS nr. 5739/2016

19.12.2016
* Adresa ISJ nr. 13805/19.12.2016 - modificari incadrari in urma deciziilor de numire directori/directori adjuncti

Grafice preluare încadrări:

* Scoala Gimnaziala "Ion Agarbiceanu" Cluj-Napoca - 05.12.2016
* Liceul Tehnologic Special Pentru Deficienti De Auz Cluj-Napoca - 16.11.2016
* Scoala Gimnaziala "Gheorghe Sincai" Floresti, Com. Floresti - 28.11.2016
* Scoala Gimnaziala "Horea" Cluj-Napoca - 09.11.2016
* Liceul Teologic Reformat Cluj-Napoca - 07.12.2016
* Gradinita Cu Program Prelungit "Casuta Fermecata" Gherla - 18.11.2016
* Colegiul National "Andrei Muresanu" Dej- 21.11.2016

* Gradinita Cu Program Prelungit "Micul Print" Cluj-Napoca - 10.11.2016
* Colegiul National "Mihai Viteazul" Turda - 14.11.2016
* Liceul Teoretic "Pavel Dan" Campia Turzii - 17.11.2016
* Colegiul Tehnic Energetic Cluj-Napoca - 23.11.2016
* Liceul Teoretic "Gheorghe Sincai" Cluj-Napoca - 06.12.2016

04.11.2016
* Adresa ISJCJ 12795_04.11.2016 - ref. incadrari 2016-2017
Detaliile privind link-ul pentru descarcarea aplicatiei au fost transmise pe adresele de mail ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat.

21.09.2016
* Adresa 10399 - machete normare 2016-2017
* Aplicatie normare 2016-2017 (!!! macheta trebuie obligatoriu salvata pe calculator inainte a completa date)

07.09.2016
* Lista posturilor vacante si ocupate actualizata la data de 07.09.2016

06.09.2016
* Titulari din 2016 inscrisi pentru detasare la cerere prin concurs specific cu punctaj
* Grafic privind repartizarea candidatilor conform prevederilor art. 103 din Metodologie, 9 septembrie 2016
* Grafic privind repartizarea candidatilor conform prevederilor art. 94, 96 si 98 din Metodologie, 8 septembrie 2016

01.09.2016
* Lista posturilor vacante si ocupate actualizata la data de 01.09.2016

31.08.2016
* Grafic privind repartizarea candidatilor conform art.94, alin.(5) - 2 septembrie 2016
* Grafic probe practice/orale in specialitatea postului, pentru ocuparea posturilor/catedrelor prin suplinire

25.08.2016
* Lista posturilor vacante si ocupate actualizata la data de 25.08.2016

Concurs judetean:
* Calendar privind organizarea la nivelul judetului a concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor ramase vacante/rezervate pentru personalul didactic calificat, precum si a testarii personalului didactic fara studii corespunzatoare postului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor ramase vacante/rezervate, incepand cu 01.09.2016
* Cerere inscriere concurs judetean 2016
* Precizari concurs
* Discipline concurs

Plata cu ora:
* Precizari privind ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din invatamantul preuniversitar cu personal didactic calificat in regim de plata cu ora
* Cerere de încadrare în anul scolar 2016-2017 în sistemul plata cu ora/cumul

23.08.2016

* Grafic repartitii posturi cf. art. 90_26.08.2016
* Grafic repartitii posturi cf. art. 90_29.08.2016
* Posturi didactice/catedre vacante/rezervate din judeţul Cluj actualizate la data de 23.08.2016


18.08.2016

* Lista posturilor vacante şi ocupate actualizată la data de 18.08.2016
* Grafic sedinta publica detasare prin concurs specific 24.08.2016

17.08.2016

* Grafic probe practice detasare prin concurs specific_suplinire 2016
* Adresa MENCS-DGMRU nr. 40537 din 16.08.2016. Precizari repartizari 19-22 august 2016

16.08.2016

*Avand in vedere comunicatul de presa publicat la adresa http://www.edu.ro/ministerul-educa%C5%A3iei-aplic%C4%83-m%C4%83surile-de-debirocratizare-aprobate-prin-oug-412016pentru etapele urmatoare ale mobilitatii personalului didactic actele legalizate solicitate in cererile de inscriere pot fi primite si autentificate (CONFORM CU ORIGINALUL) de conducerea unitatii de la care provine candidatul (ultimul angajator sau unitatea de invatamant la care este titular).

12.08.2016

* Modele cereri mobilitate 2016

11.08.2016

* Grafic probe practice / orale_detasare / suplinire
* Grafic sedinte publice 19.08.2016-detasare / completare norma
* Grafic sedinte publice 19.08.2016-candidati cu note peste 7
* Grafic sedinte publice 22.08.2016-cadnidati cu note peste 7


04.08.2016
* Adresa detasare
* Calendar detasare / completare norma
* Precizari detasare
* Acord detasare in interesul invatamantului
* Model cerere detasare prin concurs specific
* Model cerere detasare in interesul invatamenului prin restrangere nesolutionata
* Model fisa evaluare
* Model cerere completare norma didactica

02.08.2016
* Grafic privind repartizarea candidaților concurs 2016
* Grafic privind organizarea si desfasurarea etapelor de mobilitate, august-septembrie 2016

28.07.2016
* Rezultate concurs titularizare 2016

27.07.2016
* Orar depunere contestatii concurs ocupare posturi vacante/rezervate - 2016 / Model contestatie


14.07.2016
* Instrucțiuni candidați
* Centre de concurs - proba scrisa 20 iulie 2016
* Procedura sigilare-secretizare lucrări

04.07.2016
* Validare fise inscriere
* Norme de plata titularizare

16.06.2016

* Replanificare inspectii speciale actualizat in 16.06.2016


14.06.2016
* Replanificare inspectii speciale actualizat in 13.06.2016

10.06.2016
* Replanificare inspectii speciale actualizat in 10.06.2016

09.06.2016

* Replanificare inspectii speciale actualizat in 09.06.2016

* Replanificare inspectii speciale actualizat in 08.06.2016

07.06.2016
* Replanificare inspectii speciale actualizat in 07.06.2016

06.06.2016
* Replanificare inspectii speciale actualizat in 06.06.2016

03.06.2016
* Replanificare inspectii speciale actualizat in 02.06.2016

02.06.2016
* Replanificare inspectii speciale actualizat in 01.06.2016

01.06.2016
* Lista candidatilor cu punctajele finale la detasare
* Replanificare inspectii speciale la clasa


30.05.2016
* Grafic probe practice

* Precizari probe practice / inspectii speciale la clasa

* Planificarea inspectiilor speciale la clasa - centrul Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau" Cluj-Napoca

* Planificarea inspectiilor speciale la clasa - centrul Liceul Teoretic "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

* Planificarea inspectiilor speciale la clasa - centrul Centrul Scolar Pentru Educatie Incluziva Cluj-Napoca

* Planificarea inspectiilor speciale la clasa - centrul Gradinita cu Program Prelungit "Micul Print" Cluj-Napoca

* Planificare candidati probe practice
30.05.2016
* Lista candidaţilor cu punctajele la detaşare

13.05.2016
* Grafic depunere dosare detasare la cerere si dosare repartizare note 2013;2012;2011;2010
* Cerere de angajare cu contract individual de munca pe perioada determinata iîn baza notei/mediei de cel putin 7,00 (sapte) obtinute la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar din 2010, 2011 sau 2012
* Cerere de angajare cu contract individual de munca pe perioada determinata iîn baza rezultatelor obtinute la concursurile pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar, sesiunea 2013

12.05.2016
* Posturi concurs
* Centre de inscriere cu posturi arondate
* Program inscrieri si validari fise
* Centre de concurs - proba scrisa 20 iulie 2016
* Fisa de inscriere concurs 2016

11.05.2016
* Posturi Cluj 11.05.2016
* Adresa 33931/10.05.2016-ref. organizare concurs national posturi vacante/rezervate


09.05.2016
* Grafic concurs de titularizare
* Precizari concurs de titularizare
* Model cerere de inscriere
* Calculul mediei de departajare
* Fisa de evaluare a lectiei
* Anexe probe practice
* Programe valabile pentru concurs
* Centralizatorul privind disciplinele de concurs
* Metodologia de mobilitate
* Modele de subiecte

28.04.2016
* Graficul sedintelor publice privind modificarea contractelor individuale de munca ale cadrelor didactice netitulare in baza art.253

27.04.2016
* Posturi 27.04.2016

26.04.2016
* Posturi 26.04.2016

22.04.2016
* Posturi/ocupări la data 22.04.2016 listă în curs de actualizare


15.04.2016
* Calendar detasare / completare norma

* Precizari detasare
* Tabel continuitate detasare
* Acord detasare in interesul invatamantului
* Model cerere detasare prin concurs specific
* Model cerere detasare in int. invatamenului prin restrangere nesolutionata
* Model fisa evaluare


14.04.2016
* Adresa verifciare si corectare posturi14.04.2016 - Titularizare 253
* Calendar titularizare art. 253
* Precizari metodologie - titularizare art. 253
* Model cerere
* Tabel persoane titularizare art. 253


14.04.2016
* Calendar prelungire contracte persoane cu note peste 7 si definitivat (art. 60)
* Precizari metodologie art. 60
* Model cerere art. 60
* Tabel persoane art. 60

14.04.2016
* Calendar prelungire contracte persoane cu note peste 5 (art. 85)
* Precizari metodologie art. 85
* Model cerere art. 85
* Tabel persoane art. 85


14.04.2016
* Calendar reincadrare pensionari
* Precizari reincadrare pensionari
* Model de cererere reindarare pensionari
* Declaratie pe proprie raspundere
* Tabel reincadare pensionari


12.04.2016
* Grafic sedinte publice pretransfer martie - aprilie 2016


08.04.2016
* Lista candidatilor din judetul Cluj inscrisi la pretransfer in alte judete pentru sesiunea de pretransfer aprilie 2016


05.04.2016
* Punctajele finale ale cadrelor didactice înscrise la pretransfer în judeţul Cluj sesiunea martie-aprilie 201601.04.2016
* Punctajele cadrelor didactice înscrise la pretransfer în judeţul Cluj sesiunea martie-aprilie 201631.03.2016
* Precizari privind desfasurarea probelor practice/orale - pretransfer
* Graficul desfasurarii probelor practice/orale - pretransfer
* Anexele 5-12 la metodologie

24.03.2016
* Posturi jud. Cluj la data de 24.03.2016


14.03.2016
* Graficul sedintelor publice - restrângere

14.03.2016 - Pretransfer 2016
* Precizari pretransfer 2016
* Calendar pretransfer 2016
* Model fisa evaluare
* Model cereri tipizate (din metodologie)
* Model raport comisie mobilitate / Acord unitate

09.03.2016
* Punctaje restrangere de activitate - rezultate finale

07.03.2016
* Adresa ISJ nr. 2186 - Precizari restrangeri activitate martie 2016
* Grafic probe practice / orale restrangeri activitate 2016
* Punctaje restrangere de activitate
* Anexele 5-12 la metodologie


25.02.2016
* Lista cadrelor didactice care intra in restrangere de activitate incepand cu 1 septembrie 2016
* Posturi jud. Cluj - la data de 25.02.2016

23.02.2016 - Restrangeri activitate 2016
* Extras din metodologie - restrangeri de activitate 2016
* Calendar etape restrangere activitate 2016
* Model fisa evaluare
* Model cereri tipizate (din metodologie)
* Model raport comisie mobilitate / Acord unitate


22.02.2016
* Puntaje candidati sedinta publica de completare a normei didactice 23.02.2016

19.02.2016
* Grafic sedinte publice completare catedra

17.02.2016
* Posturi jud. Cluj - la data de 16.02.2016

05.02.2016
* Adresa ISJ 1074 - Liste acord/refuz mentinere in activitate - titulari care indeplinesc conditiile legale de pensionare

01.02.2016
* Adresa ISJ 875 - Lista acord mentinere in activitate - titulari care indeplinesc conditiile legale de pensionare
* Adresa ISJ 875 - Lista refuz mentinere in activitate - titulari care indeplinesc conditiile legale de pensionare

* Grafic preluare incadrari. 1 februarie 2016
* Grafic preluare incadrari, 2 februarie 2016
* Grafic preluare incadrari, 2 februarie 2016 - scoli speciale
* Grafic preluare incadrari, 3 februarie 2016 - gimnaziu
* Grafic preluare incadrari, 3 februarie 2016 - colegii/liceee tehnologice
* Grafic preluare incadrari, 4 februarie 2016 - zona Campia Turzii
* Grafic preluare incadrari. 5 februarie 2016
* Grafic preluare incadrari. 8 februarie 2016
* Grafic preluare incadrari. 9 februarie 2016
* Grafic preluare incadrari. 11 februarie 2016 - zona Gherla

26.01.2016
* Documente completare norma

11.01.2016
* Documente pensionare personal didactic
* Documente intregire de catedra titulari
* Documente mentinere titular peste varsta de pensionare
* Documente titularizare art. 48 din Metodologie

21.12.2015
* Ordin nr. 5575/28.10.2015 privind aprobarea programelor pentru concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar

Noile programe de concurs pentru minoritati au fost publicate in Monitorul Oficial, Partea I bis nr. 930/16.12.2015.
* Anexa - Programele pentru concursul national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar începând cu sesiunea 2016 - Anexa 1 la OMECS nr. 5575/28.10.2015
14.12.2015
* Scoala Gimnaziala Gheorghe Sincai Floresti - Preluare incadrari

09.12.2015
* Liceul Teoretic Gheorghe Sincai - Preluare incadrari

08.12.2015
* Scoala Gimnaziala Ion Agarbiceanu - Preluare incadrari

07.12.2015
* Colegiul Tehnic Energetic - Preluare incadrari

24.11.2015
* Macheta Incadrare 2015-2016
actualizat 27.11.2015
* Graficul preluarii fisei de incadrare
* Colegiul National Andrei Muresanu Dej - Preluare incadrari
* Liceul Teologic Reformat - Preluare incadrari
* Scoala Gimnaziala Horea - Preluare incadrari scoli generale
* Colegiul National Mihai Viteazul Turda - Preluare incadrari
* Gradinita Micul Print - Preluare incadrari
* Liceul Teoretic Petru Maior Gherla - Preluare incadrari

19.11.2015
* Centralizator privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, probele de concurs valabile pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, precum si disciplinele pentru examenul national de definitivare in invatamant 2016

16.11.2015
* Metodologia de mobilitate 2016-2017

23.09.2015

* Adresa completare normare 2015
* Aplicatie normare 201508.09.2015

* Posturi Cluj 08.09.2015


* Grafic sedinte publice 10 septembrie 2015
* Grafic sedinte publice 09 septembrie 2015
02.09.2015

* Grafic probe practice suplinire 03 septembrie 201528.08.2015

* Posturi Cluj - 28.08.2015


28.08.2015
* Grafic desfășurare ședințe publice 31.08.2015

Concurs la nivel județean pentru ocuparea posturilor/catedrelor rămase vacante/rezervate în învățământul preuniversitar - 1-9 septembrie 2015

* Discipline pentru care se organizează concurs la nivel județean
* Precizări privind organizarea și desfășurarea concursului la nivel județean
* Calendarul desfășurării concursului la nivel județean
* Model cerere
* Programe valabile pentru concurs
* Modele subiecte concurs

25.08.2015
* Posturi Cluj - 24.08.201522.08.2015
* Adresa MECTS 48203-14.08.2015

* Grafic sedinte publice_ Suplinire note iulie-2015_25    august 2015
* Grafic sedinte publice_ Suplinire note -2014-2013_26    august
* Posturi Cluj 21.08.201521.08.2015
* Lista candidaţilor care participă la şedinţa publică din 24.08.2015 pentru completarea normei didactice/ detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere nesoluţionată/ detaşare la cerere prin concurs specific - punctaje finale


20.08.2015
* Grafic sedinte publice detasare - 2015


19.08.2015
* Lista candidaţilor care participă la şedinţa publică din 24.08.2015 pentru completarea normei didactice/ detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere nesoluţionată/ detaşare la cerere prin concurs specific
* Grafic desfasurare probe practice / orale detasare, suplinire 2015

18.08.2015
* Precizari ocupare posturi plata cu ora
* Model cerere ocupare posturi plata cu ora03.08.2015
* Posturi vacante/rezervate jud. Cluj


28.07.2015
* Precizari ocupare posturi didactice rezevate/vacante

* Calendar mobilitati 30 iulie - 31 august 2015
* Modele cereri (altele decat cele din metodologie)
* Model cerere completare norma


22.07.2015
* Grafic repartizare

20.07.2015
* Anunt contestatii
* Cerere contestatii

13.07.2015
* Instructiuni candidati
* TelVERDE

03.07.2015
* Extras din metodologie - ref. la detașare
* Calendar detașări
* Adresa ISJ nr.7518 - ref. detașare
* Fisa de evaluare detașare
* Cerere detasare în interesul învățământului
* Cerere detasare la cerere prin concurs specific

01.07.2015

* Program validari fise de inscriere - absolventi 2015
* OMECS 4195/2015 privind normele de plată a comisiilor de examen pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2015

18.06.2015

* Completari centralizator discipline concurs 2015


04.06.2015
* Lista centrelor de concurs pentru proba scrisa din 15 iulie 2015 - actualizat in 05.06.201502.06.2015
* Planificarea pentru proba la limba de predare, daca este cazul (in curs de actualizare)

29.05.2015


* Precizari MECS - completari centralizator discipline


27.05.2015


* Precizari probe practice orale concurs national - iulie 201526.05.2015

***
PLANIFICAREA INSPECTIILOR LA CLASA/PROBE PRACTICE - varianta finala***

*
FOARTE IMPORTANT ! In atentia candidatilor inscrisi la concursul de ocupare a posturilor didactice vacante/rezervate, care vor sustine inspectiile la clasa /probe practice in data de 27.05.2015: Toti candidatii care sustin inspectii la clasa/probe practice in data de 27.05.2015, vor contacta azi, telefonic, secretariatele unitatilor de invatamant care au afisate lectiile planificate, sau vor merge personal la aceste unitati pentru a discuta cu profesorii de la clasa pentru informare.
AICI gasiti planificarea inspectiilor la clasa / probe practice


08.05.2015
Posturi concurs, judetul Cluj
* Centre de inscriere la concurs si posturile didactice arondate
* Programul inscrierilor si a validarii fiselor de inscriere
* Precizari

07.05.2015


* Verificare posturi 07.05.2015

06.05.2015


* Precizari desfasurare concurs national - iulie 2015
* Grafic desfasurare concurs national - iulie 2015
* Cerere inscriere concurs national
* Fisa de inscriere la concursul national
* Calculul mediei de departajare
* Fisa de evaluare a lectiei
* Anexe probe practice
* Programe valabile pentru concurs
* Modele subiecte concurs
* Ordin nr. 5109/12.12.2014 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învatamânt, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învatamântul preuniversitar 2015

30.04.2015

* Grafic sedinta publica titularziare art. 253

24.04.2015


* Precizari continunitate suplinitori nota 5 si detasare prin continuitate
* Calendar prelungire contract nota 5 si detasare la cerere prin continuitate
* ACORD-REFUZ  prelungire contract_suplinitori nota  5_detasare continuitate_2015

22.04.2015

* Posturi didactice cu ocupanti - 22.04.2015

* Lista posturi ocupate de necalificati in 2014-2015
* Lista posturi aflate in restrangere nesolutionata in 2015-201621.04.2015

* Posturi didactice - 21.04.2015

* Adresa 4639_verificare posturi publicate
* Model tabel corectare posturi


* Calendar prelungire contracte pt. anul 2015-2016 (continuitate)
* Precizari prelungire contracte pt. anul 2015-2016 (continuitate)
* Model cerere prelungire contracte pt. anul 2015-2016 (continuitate)
* Tabel nominal prelungire contracte pt. anul 2015-2016 (continuitate)

* ACORD-REFUZ  prelungire contract_ 7 def._2015 - format Word (editabil)
* Calendar+Precizari_titularizare art.253
* Anexa nr. 3 - model cerere catre ISJ titularizare art.253
* Tabel nominal modificare durata contracte individuale de munca-pt. unitate

* ACORD-REFUZ TITULARIZARE CONFORM ART. 253 - format Word (editabil)

20.04.2015
* Calendar privind stabilirea personalului didactic pensionat care se reincadreaza in functia de personal didactic
* Precizari privind stabilirea personalului didactic pensionat care se reincadreaza in functia de personal didactic
* Declaratie cadru didactic pensionat
* Cerere privind reincadrarea in functia de personal didactic
* Tabel nominal privind personalul didactic care se reincadreaza in functia de personal didactic

15.04.2015
* Grafic sedinte publice pretransfer martie - aprilie 2015


08.04.2015
* Contestatii pretransfer

06.04.2015
* Titulari din jud Cluj inscrisi la pretransfer in alte  judete


02.04.2015
* Rezultate pretransfer - dupa contestatii31.03.2015
* Rezultate probe practice / orale 31.03.2015


30.03.2015
* Lista cu puntajele candidatilor inscrisi la pretransfer
* Anunt punctaje pretransfer si grafic depunere contestatii

27.03.2015
* Precizari pretransfer 27.03.2015
* Grafic probe practice / orale pretransfer
* Anexele 5-12 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învatamântul preuniversitar în anul scolar 2015-2016


20.03.2015
* Posturi pretransfer la data de 20.03.2015
* Precizări privind aplicarea prevederilor art. 31 alin. (7) lit. d) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2015-2016, aprobată prin OMEN nr. 4895/2014, cu modificările şi completările ulterioare19.03.2015
* Precizari privind etapa de pretransfer consimtit
* Calendarul etapei de pretransfer consimtit
* Arhiva cu documente tipizate (model cereri, acord etc.)
* Fisa de evaluare pretransfer / restrangere de activitate / completare norma

12.03.2015
* Grafic sedinte publice, restrangere de activitate

10.03.2015
* Punctaje restrangere de activitate dupa contestatii

05.03.2015
* Punctaje restrangere de activitate
Contestatiile la punctaje se depun la secretariatul ISJ Cluj, dupa urmatorul program:
- 05.03.2015, orele 14.00 - 16.00
- 06.03.2015, orele 12.00 - 14.00

04.03.2015

* Precizari probe practice / orale restrangere activitate
* Grafic probe practice / orale restrangere activitate25.02.2015

* Posturi la data de 25.02.2015
* Lista cadrelor didactice care vor intra in restrangere de activitate din 01.09.2015
* Precizari restrangere activitate
* Calendar restrangere activitate
* Arhiva cu documente tipizate (model cereri, acord, etc)


20.02.2015
* Candidati pentru etapa de completare a normei didactice 23.02.2015

19.02.2015
* Graficul sedintelor publice - completare de catedra

18.02.2015
* Posturi la data de 17.02.2015


16.02.2015
* Anexele 5-12 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învatamântul preuniversitar în anul scolar 2015-2016
* Ordin nr. 5109/12.12.2014 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învatamânt, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învatamântul preuniversitar 2015
* Precizări privind desfășurarea probelor practice/orale în specialitatea postului, pentru completarea normei didactice pentru personalul didactic titular pe durată determinată/nedeterminată, începând cu 01.09.2015
* Calendarul desfășurării etapei de completare a normei didactice de predare-învățare-evaluare a personalului didactic titular, la nivelul inspectoratului școlar, februarie 2015


23.01.2015

* Fisa de evaluare pretransfer / restrangere de activitate / completare norma

22.01.2015

* Adresa 633 - ref. completare norma didactica titulari
* Model cerere completare norma
* Modele solicitari  pt. unitati 


20.01.2015
* Adresa 460_titulari care se vor pensiona incepand cu 01 septembrie 2015
* Adresa 461 -  precizari pastrare functie didactica peste varsta de pensionare
* Adresa 476-intregire norma didactica titulari incadrati in 2 sau mai multe unitati 


15.01.2015
* Ordin privind recrutarea si selectia cadrelor didactice pentru predarea disciplinei optionale „Educatie prin sah” în învatamântul preuniversitar

08.01.2015
*
OMEN nr. 5108/2014 privind modificarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2015-2016
* OMEN nr. 4895/10.11.2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învatamântul preuniversitar în anul scolar 2015-2016

19.11.2014
Adresa ISJ 13295/19.11.2014-ref. incadrare, an scolar 2014-2015 + grafic preluare

22.09.2014
Adresa ISJ nr.10471/22.09.2014
Macheta normare, an scolar 2014-2015

10.09.2014 !!!

* Grafic sedinte publice 11-12 septembrie 2014

09.09.2014 !!!
* Grafic desfasurare probe practice 09.09.2014

07.09.2014

* Posturi vacante / rezervate la 05.09.2014


05.09.2014

* Adresa ISJ 9395_organizare_concurs_septembrie_2014
* Cererea de inscriere la concurs - 2014


04.09.2014
* Adresa ISJ Cluj 8997_03.09.2014

03.09.2014

* Grafic sedinte publice 8 - 9 septembrie 2014


02.09.2014

* Adresa_692_DGMRURSN_referitor - detasari

02.09.2014

* Posturi vacante / rezervate la 01.09.2014

29.08.2014

* Model cerere plata cu ora - 2014

28.08.2014
* Adresa MEN 447/SG/28.08.2014- ref. pensionare


28.08.2014
* Posturi pentru sedintele publice din 28-29.08.2014


27.08.2014
* Grafic sedinte publice 28-29 august 201426.08.2014
* Posturi pentru sedinta publica din 27-08-201425.08.2014
* Punctaj candidati inscrisi la sedinta publica din 27-08-2014
* Repartizari 26-29-august 201423.08.2014
* Grafic sedinte publice detasare-completare norma 27.08.2014
* Grafic probe practice / orale - detasare la cerere/ in interesul invatamantului

08.08.2014
* Cerere-completare catedra
* Cerere-restrangere de activitate
* Acord detasare in interesul invatamantului
* Cerere-prelungire contract individual de munca
* Cerere-angajare nota concurs 2013-2012-2011
* Cerere-detasare prin concurs specific
* Fisa de evaluare_Anexa 2
* Calendar august-septembrie 2014
* Extras Metodologie

05.08.2014
Posturi la data de 05.08.2014

03.08.2014
Posturi pentru sedintele publice de suplinire 4-5 august 2014 (lista contine si posturi pentru completari/restrangeri de catedra)

01.08.2014
Grafic etapa a II-a de repartizare

30.07.2014
Rezultate concurs titularizare - finale, dupa contestatii

Etape mobilitate 2-5 august 201425.07.2014

*
Grafic sedinte publice etapa I

* Rezultate concurs titularizare 2014
* Anunt contestatii
*
Cerere contestatie


11.07.2014

*******
Precizari privind concursul de ocupare a posturilor_2014  

******* Instructiuni pentru candidati_concurs ocupare posturi 2014  

* Graficul organizarii si desfasurarii concursului de ocupare a posturilor vacante/rezervate - 2014

* Posturi vacante / rezervate la data de 12.05.2014 (baza de date Acces)27.06.2014
*******
Program validari fise inscriere concurs ocupare posturi  


27.05.2014
******* Fisier actualizat in 27.05.2014
Inspectii speciale la clasa / probe practice in profilul postului si probe practice Centrul nr. 4 - Colegiul Tehnic Energetic Cluj-Napoca    (fisier xls)

* Probe practice arte26.05.2014* Inspectii speciale la clasa / probe practice in profilul postului si probe practice /orale in limba de predare pentru candidatii inscrisi in Centrele de concurs Gradinita cu Program Prelungit "Micul Print "si Liceul Tehnologic "Samus", Cluj-Napoca (arhiva)

* Inspectii speciale la clasa / probe practice in profilul postului si probe practice Centrul nr. 3 - Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau" Cluj-Napoca (fisier xls)

12.05.2014


* Posturi vacante / rezervate la data de 12.05.2014 (baza de date Acces)06.05.2014


* Graficul organizarii si desfasurarii concursului de ocupare a posturilor vacante/rezervate - 2014

* Centrele de concurs si posturile aronadate


* Programul inscrierilor si a validarii fiselor de inscriere

* Cererea de inscriere la concurs - 2014

* Fisa de inscriere la concurs - 2014

*
Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializarile, precum şi probele de concurs valabil pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar se găseşte aici

*
Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învatamântul preuniversitar în anul scolar 2014 - 2015 se găseşte aici.

* ORDINUL Nr. 5451 din 12 noiembrie 2013 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învatamântul preuniversitar în anul scolar 2014 - 2015 se găseşte aici

* Programele pentru concursul din 2014 se găsesc aici

* Alte detalii la adresa  http://titularizare.edu.ro/2014/01.05.2014

* Posturi Cluj 30.04.2014 (arhiva Zip - necesita descarcare si dezarhivare) - Lista in curs de actualizare


25.04.2014


* Grafic -titularizare art.253 29.04.201424.04.2014

* Grafic probe practice pretranfer - actualizat

* Grafic sedinte publice pretransfer


23.04.2014

* Precizari probe practice pretransfer consimtit

* Anexele 5-12 probe practice pretransfer

* Lista cadrelor didactice titulare care au depus cereri de pretransfer în etapele I, II si III

14.04.2014
* Precizări privind modificarea duratei contractelor individuale de muncă ale cadrelor didactice netitulare din perioadă determinată în perioadă nedeterminată în baza art. 253 din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, aprilie 2014
* Calendar privind repartizarea cadrelor didactice calificate, care au obținut nota/media de repartizare cel puțin 7 la un concurs național unic de titularizare în învățământul preuniversitar în ultimii 6 ani și care sunt angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza prevederilor art. 253 din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, aprilie-mai 2014
* Model cerere

* Adresa MEN nr.38444/14.04.2014 referitoare la pretransferul consimțit
* Lista cadrelor didactice titulare care au depus cereri de pretransfer în etapa I
* Lista cadrelor didactice titulare care au depus cereri de pretransfer în etapa I, în alte județe
* OMEN nr.3275/2014 - ref. art.253 din Legea Educației Naționale nr.1/2012

10.04.2014

* Continuitate la suplinire si detasare in baza rezultatelor la concursurile 2013 si 201209.04.2014

* Prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2014-2015, pentru cadrele didactice care au dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ, în baza notei/mediei de repartizare minimum 7 (şapte) obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2013, 2012 şi/sau 2011


08.04.2014

* Posturi didactice jud. Cluj - publicate la data de 08 aprilie 2014  (arhiva selfextract)07.04.2014

* Adresa MEN 37452 ref. suspendare posturi publicate in baza art. 253 din Legea 1/201104.04.2014

* Precizari ref. etape mobilitate, conform art. 4, alin. (1) din metodologie_cf. OMECTS_545102.04.2014

* Calendar modificare durata contracte de munca


* Precizari privind modificarea duratei contractelor de munca


* Tabel modificare durata contracte de munca

* Cerere titularizare pe art. 253

01.04.2014

* Precizari mentinere in activitate titulari peste varsta de pensionare


* Calendar mentinere in activitate titulari peste varsta de pensionare


* Tabel cu persoanele care au varsta de pensionare, dar care vor fi mentinute in activitate din 01.09.2014

* Cerere mentinere in activitate titulari cu varsta de pensionare

* Cerere privind recunoasterea calitatii de titular

* Declaratie pe propria raspundere 
27.03.2014

* Graficul ședințelor publice pentru restrângere de activitate 2014

* Extras din metodologie referitor la pretransfer 2014

* Calendar pretransfer 2014

* Model cereri pretransfer

* Model rapoarte comisie mobilitate / acord unitate

* Fișa de evaluare pentru ierarhizarea cadrelor didactice titulare, participante la sesiunea de transferare prin restrângere de activitate, completare de catedră, pretransfer prin consimțământ între unități de învățământ, detașare la cerere prin concurs specific, pentru anul școlar 2014-2015


26.03.2014


* Lista finala punctaje restrangere de activitate


20.03.2014


* Lista punctaje cadre didactice cu restrangere de activitate


17.03.2014


* Grafic probe practice/orale restrangeri activitate 2014

* Precizari probe practice/orale restrangeri activitate 2014

* Anexele 5 - 12 la probele practice /orale restrangeri activitate
11.03.2014

* Calendar restrangeri activitate 2014

* Extras din metodologie ref. restrangeri activitate 2014

* Model cereri restrangere activitate

* Model rapoarte comisie mobilitate / acord unitate

* Tabel nominal restrangeri activitate 2014

* Posturi pt. restrangere activitate 201404.03.2014

* Precizari privind desfasurarea probelor practice / orale - completari de catedra

* Grafic sedinte publice completari de catedra27.02.2014
* Adresa DGMRURSN nr.31701/2014

26.02.2014
* Calendarul desfășurării etapei de completare a normei didactice de predare-învățare-evaluare a personalului didactic titular, la nivelul inspectoratului școlar, martie 2014
* Precizări privind completarea normei didactice pentru cadrele didactice titulare, la nivelul inspectoratului școlar, martie 2014
* Tabel nominal cu personalul didactic titular care îndeplinește condițiile și are acordul de completare pe durată nedeterminată a normei didactice de predare-învățare-evaluare
* Fișa de evaluare pentru ierarhizarea cadrelor didactice titulare, participante la sesiunea de transferare prin restrângere de activitate, completare de catedră, pretransfer prin consimțământ între unități de învățământ, detașare la cerere prin concurs specific, pentru anul școlar 2014-2015
* Documente intregire si completare de catedra_2014

15.02.2014
* OMEN nr 3080_05.02.2014 de modificare și completare a Metodologiei – cadru privind mobilitate 2014-2015 


10.02.2014
* Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2014


27.01.2014
* Documente intregire si completare de catedra_2014

15.01.2014
* Adresa ISJ nr. 253/15.01.2014
* Precizari privind stabilirea personalului didactic care se mentine in activitate ca titular in anul scolar 2014-2015, in functia didactica, peste varsta de pensionare

16.12.2013
* Graficul preluarii fiselor de incadrare a personalului didactic 2013-2014 zona Gherla, 19.12.2013

* Graficul preluarii fiselor de incadrare a personalului didactic 2013-2014 zona Dej, 18.12.2013

* Graficul preluarii fiselor de incadrare a personalului didactic 2013-2014, unitati invatamant special, 17.12.2013

11.12.2013
* Grafic privind preluarea fiselor de incadrare a personalului didactic, an scolar 2013-2014, zona Huedin

10.12.2013


*
Grafic preluare fise incadrare 2013-2014 - pt. 16 decembrie

06.12.2013


*
Grafic preluare fise incadrare 2013-2014 - pt. 09-11 decembrie

09.09.2013


*
Ordin nr. 5451/12.11.2013 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2014-2015

09.09.2013

* Grafic sedinte publice 12 - 13 septembrie 2013* OMEN 4959/02.09.2013 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat


06.09.2013
* Graficul probelor practice, 9 septembrie 2013

04.09.2013 

* Anunt concurs posturi vacante septembrie 2013

* Cerere inscriere concurs septembrie 2013


02.09.2013
*
Calendar mobilitati personal didactic septembrie 2013

26.08.2013
*
Grafic sedinte publice 27-29 august 2013

23.08.2013

* Adresa_repartizari_26_29_august_2013

* Plata_cu_ora_model_de_cerere_201320.08.2013

* Grafic probe practice /orale detasari - suplinire - 21.08.2013

* Posturi vacante - 20.08.2013


19.08.2013


* Anunt probe practice / orale 21.08.2013

*
Completare centralizator 2013


13.08.2013


* Adresa MEN 56317/13.08.2013 - precizari repartizari in sedinta publica 14 august 2013

*
Calendar mobilitati august - septembrie 2013

*
Extrase din metodologie

*
Acord pentru detasare in interesul invatamantului 2013-2014

*
Cerere de desarare la cerere prin concurs specific

* Cerere de desarare la cerere prin continuitate

*
Cerere angajare pe perioada determinata

* Cerere pentru prelungirea contractului pe perioada determinata

* Fisa de evaluare 2013


12.08.2013

*
Lista_posturilor_vacante_pentru_etapa_de_repartizare_din_12_august_2013


08.08.2013

*
Grafic sedinte publice suplinire - 14 august 2013

08.08.2013

*
Note finale concurs

*
Adresa repartizari


05.08.2013
*
Rezultate concurs
* Precizari referitoare la depunerea contestatiilor
*
Model contestatie
* Graficul repartizarii candidatilor

25.07.2013
* Instructiuni pentru candidatii participanti la concursul de ocupare a posturilor didactice vacante/rezervate, proba scrisa, iulie 2013

10.07.2013
* Programul validarii fiselor de inscriere, in centrele de organizare a concursului de ocupare a posturilor didactice / catedrelor vacante / rezervate, 2013

* Modele de subiecte pentru anul 2013

06.06.2013

* Adresa modificare centralizator discipline concurs


19.06.2013
* Anunturi concursuri ocupare posturi vacante unitati de invatamant 

28.05.2013

* Grafic probe practice - Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva

27.05.2013

* Precizari privind desfasurarea probelor orale/practice si a inspectiilor la clasa

* Anexa 4 la OMEN nr. 3104/2013


* Anexele 5-12 la OMECTS 6239/2012

* Graficul inspectiilor la clasa/ probe practice

07.05.2013

* Posturi pentru concurs - Cluj 07.05.2013

* Grafic concurs ocupare posturi vacante/rezervate


* Centre de concurs si posturile arondate

* Programul inscrierilor si a validarii fiselor

* Model fisa de inscriere concurs ocupare posturi vacante / rezervate

* Model cerere  de inscriere la concursul ocupare a posturilor vacante / rezervate

* Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializarile, precum şi probele de concurs valabil pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar se găseşte aici

* Programele pentru concursul din 2013 se găsesc aici

* ORDIN Nr. 3104 din 30 ianuarie 2013 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învatamântul preuniversitar în anul scolar 2013 - 2014 şi calendarul (anexa 19) se găseşte aici

* ORDIN Nr. 3271 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învatamântul preuniversitar în anul scolar 2013 - 2014 se găseşte aici

* ORDIN Nr. 6239 din 14 noiembrie 2012 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învatamântul preuniversitar în anul scolar 2013 - 2014 se găseşte aici

* Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învatamântul preuniversitar în anul scolar 2013 - 2014 se găseşte aici29.04.2013
* Posturi - jud. Cluj - 29.04.201317.04.2013
* Posturi - jud. Cluj - 16.04.2013


15.04.2013
* Model de cerere privind recunoasterea calitatii de titular
* Declaratie pe proprie raspundere

11.04.2013
* Calendar transformare contract pe perioada nedeterminata cf. art. 253


* Calendar mentinere titulari peste varsta de pensionare

* Calendar prelungire durata CIM (Continuitate)09.04.2013
* Grafic sedinte publice pretransfer


08.04.2013
* Grafic probe practice/orale pretransfer


29.03.2013
* Posturi - jud. Cluj - 29.03.2013


29.03.2013
* Calendar etapa pretransfer consimtit, la cerere, pentru personalul didactic titular


28.03.2013
* Posturi - jud. Cluj - 28.03.2013


22.03.2013
* Calendar pretransfer 2013

* Cerere pretransfer catre inspectorat

* Cerere pretransfer catre scoala

* Cerere pretransfer prin schimb de posturi

* Anexa 18 la metodologie-model21.03.2013

* Grafic sedinte publice transfer prin restrangere de activitate 

18.03.2013

* Calendar probe practice / orale pretransfer prin restrangere de activitate 

14.03.2013

* Calendar transfer prin restrangere de activitate
* Anexele 5-12

05.03.2013


* Cerere pentru obţinerea acordului pentru transfer/pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ

* Cerere de transfer pentru restrângere de activitate/pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ


* Anexa 18 la metodologie-model


* Posturi - jud. Cluj - 04.03.2013


04.03.2013

* Grafic restrangere de activitate - 2013

* Tabel restrangeri totale 2013-2014

01.03.2013

* Posturi - jud. Cluj - 01.03.2013

* ORDIN nr. 3.271 din 25 februarie 2013

pentru modificarea si completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învatamântul preuniversitar în anul scolar 2013-2014, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 6.239/2012


26.02.2013

* Posturi - jud. Cluj - 26.02.2013

* Grafic sedinte publice completari de norma


21.02.2013

* Adresa 1464 - ref. completari norma


11.02.2013

* Grafic preluare incadrari perioada 13.02 - 22.02

* Aplicatie proiect incadrare 2013-2014 - varianta actualizata  11.02.2013 - ora 12.45


08.02.2013

* Grafic preluare incadrari 11.02-12.02


07.02.2013

* Important - Anunt referitor la macheta proiectului de incadrare

* Grafic deliat  preluare incadrari 08.02.2013 

06.02.2013

* Adresa 1058 -grafic preluare incadrari 

* Tabele nominale - anexa proiect incadrare 

* Indrumari de utilizare proiect incadrare 2013-2014 ***************************************************************

02.02.2013

* OMEN 3104/2013 modificare si completare OMECTS_6239/2012 


30.01.2013

* Cerere intregire norma didactica 2013 

* Cerere pentru completarea normei didactic 2013

* Calendarul mobilitatii de personal 2013-2014

* Fisa de Evaluare 2013 


25.01.2013

* Adresa 547 - ref. situatie pensionari


24.01.2013

* OMECTS 6239/2012 - Metodologie de mobilitate personal 2012 - 2013

24.01.2013
* ORDIN nr. 3.028 din 15 ianuarie 2013

10.12.2012

* Modificări decizii titulari***************************************************************

INCADRARI 2012-2013

28.11.2012

* Grafic preluare incadrari 2012-2013, zona Huedin

23.11.2012

* Grafic preluare incadrari 2012-2013, 26 noiembrie 2012

21.11.2012

* Graficul preluarii fiselor de incadrare pentru anul scolar 2012-2013 pentru zona Gherla 

19.11.2012

* Grafic preluare incadrari 2012-2013, pentru zilele de 20, 21 si 22 noiembrie 2012

08.11.2012

* Grafic preluare incadrari 2012-2013

* Adresa MECTS nr.67149/2012 

* Macheta incadrari 2012-2013 - 40 Mb  

 (pentru instalare salvati kit-ul de instalare pe calculator, NU rulati programul direct de pe pagina de internet, dimensiunea fisierului fiind prea mare)

***************************************************************
24.10.2012
* Adresa ISJ 15364 ref. comunicare date pt. emitere decizii plata cu ora


20.09.2012
* Adresa ISJ 13902_macheta normare posturi 2012-2013


* Macheta normare posturi 2012-2013 - download aici

20.09.2012
* Adresa IS14148- ref. acord utilizare rezultate inspectie la clasa 


***************************************************************
LEGISLATIE

11.09.2012
* OMECTS 5624/31.08.2012 - Metodologie ocupare posturi in anul scolar 2012-2013


***************************************************************

20.09.2012
* ARHIVA 13.11.2009 - 14.09.2012