Instrumente ale managerului
Strategia MEN pentru Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii
STRATEGIA NAȚIONALĂ DE ĪNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII 2015 -2020
Institutul de Științe ale Educației īn actualitate
Management educational - instrument de (auto)evaluare a practicării unui management integrat al programelor comunitare īn curriculum scolar
Instrumentul comun de planificare si autoevaluare a activitătilor relevante pentru o dimensiune europeana a educatiei
EURYDICE - studii Eurydice
Erasmus+ 2014-2020 si dezvoltarea institutionala in educatie
Valorificarea oportunitătilor de dezvoltare institutională prin programele UE pentru educatie si formare profesională – raport de stare 2015
Prioritatile compartimentului pentru perioada 2014-2020
Strategia judeteana pentru educatie 2013-2016 a ISJ Cluj
Strategia Europa 2020 si educatia si formarea profesionala - un cadru strategic pentru cooperarea europeana in domeniul educatiei si formarii profesionale ("ET 2020")
Partnership Agreement Romania 2014-2020
Programare 2014-2020-elemente generale
Dezvoltarea infrastructurii educationale prin POR 2014-2020 - prezentare generala
Practical guide for school leaders
Entrepreneurship and Schools – a resource for improving practices
European Toolkit for Schools - Promoting inclusive education and tackling early school leaving
Asistenţă oferită profesorilor şi şcolilor, pentru a profita la maxim de programele europene